Članstvo DLUL

Pogoji za sprejem v DLUL:

Vloga mora vsebovati :

  • izpolnjeno pristopno izjavo / evidenčni list in 2 osebni fotografiji
  • potrdilo o plačani prijavnini
  • izkaz strokovne usposobljenosti: overovljena kopija diplome / spričevala
  • izkaz likovne dejavnosti:
  1. dokumentacijo desetih likovnih del (originalna dela ali kvalitetne fotografije del v analogni ali digitalni obliki) in
  2. katalog / zloženka / list najmanj ene samostojne ali selekcionirane skupinske javne razstave ali ena ilustrirana publikacija v slovenskem jeziku (leposlovna / poljudnoznanstvena / strip) ali dokumentacija ene samostojne javne predstavitve na področju lastne umetniške prakse ali smiselno ustrezna dokumentacija glede na področje likovne dejavnosti. Priporočeno je, da kandidat k vlogi priloži strokovna vrednotenja v obliki recenzij, kritik ipd.

O sprejemu kandidatov, ki izpolnjujejo navedene pogoje odloča US DLUL 2x letno – in obravnava vse vloge, ki so prispele do vključno 15.marca in 15. septembra tekočega leta.

Pri presojanju o kandidaturi je odločilno samostojno, ustvarjalno in kakovostno likovno delovanje. O sprejemu novih članov društvo obvesti kandidate in ZDSLU ter ji odda kopije evidenčnih listov novih članov društva.

Predsednica Umetniškega sveta DLUL,
Aleksandra Gruden

Informacije in prijave:

Letna članarina znaša 40,00 EUR

Vlogo za članstvo oddajte na sedežu društva DLUL na naslovu Breg 22 v Ljubljani.

Uradne ure:

ponedeljek in sreda
od 10.00 do 12.00 ure