Hildegard projekt: Haute Sculpture

Hildegard projekt: Haute Sculpture

Skupinska razstava članov DLUL

Hildegard projekt: Haute Sculpture

Projekt ponuja nov razširjen pogled na razmerje kurator−umetnik, eksperimentalno obliko samoorganiziranja in ustvarjalnega procesa, kjer vsak udeleženec zavzema svoje kritično stališče do skupnega procesa in predlaganih rešitev, ki naj vzdržijo takojšnjo presojo in odzive ostalih enakopravnih članov naključne skupine.

Hildegard Projekt je skupina nemških in finskih umetnikov, ki v demokratičnem procesu umetniškega raziskovanja definirajo umetniško delo kot snov za razvoj instalacije Hildegard Projekta. Hildegard Projekt je tudi mreža, ki vzpostavlja dialog med umetniki. Deluje v različnih državah in skupnostih, kjer sodeluje z domačimi umetniki in umetniškimi organizacijami.

Eden bistvenih elementov skupinskega umetniškega dela temelji na procesu ustvarjanja, tesnem sodelovanju ter delovanju, vezanem na specifično lokacijo. Osnovna ideja Hildegard Projekta je uporabiti dela vseh sodelujočih umetnikov kot snov za skupinsko umetniško delo, ki je ustvarjeno za natančno določen prostor in je na ogled le enkrat. Takšna metoda pomeni, da individualna umetniška dela postanejo del umetniškega procesa, kompozicije v prostoru in času. Skupina tako med ustvarjanjem raziskuje vprašanja individualnega in skupnega.

Hildegard Projekt je eden redkih projektov, v katerih si posamezni umetniki prizadevajo, da bi kolektivno ustvarili enotno delo. Ker se skupina sodelujočih umetnikov in lokacije spreminjajo, je vsaka razstava Hidegard Projekta drugačna. Individualna umetniška dela se v demokratičnem procesu skupnega raziskovanja, skupne izkušnje in skupnega avtorstva razčleni, dekodira in sestavi na novo. Del, ki nastane, je instalacija Hildegard Projekta. Vsaka zase je pristna, neponovljiva in edinstvena. Hildegard Projekt se predstavlja kot izjemen dogodek, kot drzen in izviren podvig.

Hildegard Projekt je bil ustanovljen leta 2008 v Berlinu. V njem so sodelovali različni mednarodni umetniki. Doslej so izvedli 15 dogodkov in razstav.

Haute Sculpture

Hildegard Projekt bo v Galeriji Vžigalica organiziral in izvedel nov dogodek z naslovom Haute Sculpture. Pri načrtovanju skupinskega produkta bo združilo moči sedem umetnikov Društva likovnih umetnikov Ljubljane (Boris Beja, Svetlana Jakimovska – Rodić, Aleksandra Gruden, Matej Stupica, Barbara Jurkovšek, Klemen Zupanc, Adrijan Praznik) in štirje umetniki Hildegard Projekta (Minna Kangasmaa, Tuomo Kangasmaa, Annette Kuhl, Hildegard Skowasch). Štiri dni v marcu (od 10. do 14.) se bodo skupaj s svojimi deli srečevali v galeriji in na mestu izdelovali skupno instalacijo. Vstopili bodo v interaktiven proces, v katerem se bodo ukvarjali z različnimi vidiki posameznih umetniških del ter z vsemi svojimi različnimi idejami, materiali in dimenzijami. Eksperimentalno raziskovanje vseh udeležencev na poti h končnemu rezultatu bo na koncu predstavljeno kot skulptura oz. instalacija. Vsem udeležencem je dovoljeno posegati v proces ustvarjanja in sprejemati umetniške odločitve. Kolektivno delo na začetku nima začrtanega rezultata. Za udeležence, ki prihajajo iz različnih kulturnih okolij, je to vznemirljivo doživetje. Temu procesu sledi razstava, kjer je umetniški produkt na ogled javnosti.

 

Seznam razstavljalcev

Adrijan Praznik
Barbara Jurkovšek
Minna Kangasmaa
Boris Beja
Annette Kuhl
Svetlana Jakimovska
Aleksandra Saška Gruden
Hildegard Skowasch
Klemen Zupanc
Matej Stupica
Tuomo Kangasmaa

Koordinator

Hildegard Skowasch
Miran Kreš

 

O projektu:

Društvo likovnih umetnikov Ljubljana
  • Otvoritev: 14. marec 2014 ob 19.00
  • Na ogled do 20. april 2014
  • Galerija Vžigalica
  • Trg Francoske revolucije 8, Ljubljana

Produkcija:

  • Društvo likovnih umetnikov Ljubljana
  • Hildegard Projekt

Projekt sta podprla:

  • Mestna občina Ljubljana