JAVNI POZIV MUZEJA IN GALERIJ MESTA LJUBLJANE VIZUALNIM IN INTERMEDIJSKIM UMETNIKOM ZA UMETNIŠKO REZIDENCO V IZRAELU V LETU 2016

JAVNI POZIV MUZEJA IN GALERIJ MESTA LJUBLJANE VIZUALNIM IN INTERMEDIJSKIM UMETNIKOM ZA UMETNIŠKO REZIDENCO V IZRAELU V LETU 2016

Predmet poziva je izbor slovenskega vizualnega ali intermedijskega umetnika, ki se bo udeležil dvomesečne umetniške rezidence v Izraelskem centru za digitalno umetnost, Holon. Kandidati se prijavljajo za termin november–december 2016. Izbranemu umetniku v sodelovanju z Izraelskim centrom za digitalno umetnost nudimo potne stroške (povratna karta), stanovanje in stroške bivanja ter studio, umetnik pa ob koncu rezidenčnega bivanja pripravi projekt, ki bo predstavljen v obliki predavanja, delavnice ali razstave v dogovorom z izraelskim partnerjem.

VSEBINSKE SMERNICE: Izraelski center za digitalno umetnost je bil ustanovljen leta 2001 in se nahaja v nekdanji zgradbi šole v mestu Holon (10 km od Tel-Aviva). Ustanovljen je bil z namenom promocije / distribucije video in medijske umetnosti in predstavlja prvi razstavni prostor v Izraelu, ki omogoča predstavitev medijske, video in internetne umetnosti ter interaktivnega zvoka. Gre za neprofitno organizacijo, ki jo finančno podpira mesto Holon, zato preverjanje družbenega pomena javnih inštitucij na področju sodobne umetnosti obravnava kot eno svojih glavnih programskih smernic. Programsko podpira vprašanja, ki mnogokrat niso v sozvočju s politiko države, s prevpraševanjem identitete, veroizpovedi, narodnosti ter kulturne izmenjave pa pogosto spodbuja tudi kritični diskurz z omenjeno politiko. Center predstavlja dinamično platformo za razmišljanje, raziskovanje, produkcijo, predstavitev ter analizo sodobne umetnosti; umetnikom, kustosom, kritikom ter zainteresirani javnosti pa omogoča stičišče za izmenjavo podatkov. Center ima razstavni prostor, projektni prostor, video arhiv z več kot 1750 deli izraelskih ter mednarodnih umetnikov in FabLabIL (www.digitalartlab.org.il).

Recipročna izmenjava rezidenčnih umetnikov med KC Tobačna 001 / MGML ter Izraelskim centrom za digitalno umetnost je bila vzpostavljena leta 2012 (do sedaj so se je udeležili Sašo Sedlaček, Mark Požlep, Tanja Lažetić, Urška Savič). Izkušnje so pokazale, da dvomesečno obdobje umetniku omogoča čas za refleksijo, raziskovanje, produkcijo in predstavitev svojih del v obliki razstavnega projekta.

Izraelski center za digitalno umetnost, Holon v sodelovanju s KC Tobačna 001 / MGML umetniku prispeva:

– povratno karto, dvomesečno bivanje v rezidenčnem stanovanju, stroške bivanja, delovni prostor;

– prostor predstavitve projekta z osnovnimi obratovalnimi stroški;

– organizacijsko pomoč; – tehnično pomoč pri postavitvi projekta;

– tehnično opremo v okviru razpoložljivih možnosti;

– promocijo.

PREDNOSTNI KRITERIJI PRI IZBIRI KANDIDATA:

– kvaliteta in relevantnost predloga glede na vsebinske smernice gostitelja;

– reference prijavitelja (dosedanje delo in razstavna dejavnost).

VLOGA MORA VSEBOVATI NASLEDNJE PODATKE IN DOKAZILA:

1. Ime in priimek, naslov, kraj bivanja umetnika

2. CV in portfolio umetnika

3. Opis načrtovanega projekta

4. Ime, naslov, elektronski naslov in telefonsko številko kontaktne osebe

Dodatna pojasnila: O predlogih bo odločala štiričlanska žirija (dva člana iz Mestne galerije Ljubljana, eden iz nevladnega sektorja ter član iz mednarodnega prostora). Sodelovanje med prijaviteljem projekta ter Muzejem in galerijami mesta Ljubljane (MGML) se začne z izborom projekta. Prijavitelj se s tem zavezuje k izvedbi projekta pod dogovorjenimi pogoji in v okviru vsebinskih in terminskih planov izvedbe. Spremembe teh okvirov so mogoče samo s soglasjem MGML in Izraelskega centra za digitalno umetnost. Vloge za razpis oddajte osebno v tajništvu Mestne galerije Ljubljana ali po pošti na naslov Mestna galerija Ljubljana z oznako Javni poziv / Rezidenca Izrael. Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.

Rok prijave:

petek, 1. julij 2016 – poštni žig Predlagatelji bodo o izboru obveščeni najkasneje do 8. julija 2016.

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov alenka.trebusak@mgml.si ali pokličete na telefonsko številko 01/2411770 in 070 550 065. V primeru nepopolne / pomanjkljive vloge se ta ne bo upoštevala.

http://www.mgml.si/media/javni.poziv.za.umetnisko.rezidenco.v.izraelu.v.2016.pdf

 

Morda vam bo všeč tudi...