Nagrada in priznanje Ivane Kobilca

Društvo likovnih umetnikov Ljubljana podeljuje dve nagradi in priznanje,  poimenovane po eni naših najvidnejših slikark Ivani Kobilca.  Odbor za podelitev nagrad Ivane Kobilca izbere nagrajence.

Nagrado Ivane Kobilca za življenjsko delo lahko prejmejo ustvarjalci, člani DLUL, ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki ali življenjskim opusom trajno obogatili slovensko vizualno umetnost ter so starejši od 65 let.

Prejemniki:

2018 Ivo Mršnik za kontinuirano ustvarjalno pot z več vrhovi.

2019 Sergej Kapus za konsistenten slikarski opus in analitični pristop k slikovnemu polju

2020 Dragica Čadež  za konsistenten kiparski opus v katerem se posveča skulpturi kot odprti formi, ki gledalcu omogoča ne le gibanje ob skulpturi, temveč tudi skoznjo. S svojim delom je trajno obogatila slovensko in mednarodno kulturno zakladnico.

2021 Kamila Volčanšek za prodoren in brezkompromisen slikarski pristop pri obravnavi ženskega akta, s čimer je vnesla v slovensko slikarstvo nekaj novega in izvirnega.

Nagrado Ivane Kobilca za aktualno produkcijo se podeljuje članom DLUL za izjemne dosežke ali novosti na področju likovne umetnosti v obdobju zadnjih petih let.

Prejemniki:

2018 Petra Varl za projekt Blizu svetlobi

2019 Svetlana Jakimovska Rodić za prepričljivo obravnavo ekološko socialnih razmer skozi inovativen umetniški pristop na razstavi Made in  Forest/Narejeno v gozdu v Lapidariju Galerije Božidar Jakac

2020 Valerie Wolf Gang za kakovostne umetniške projekte, v katerih se intenzivno odziva na aktualna vprašanja in nevralgične družbene teme.

2021 Mateja Kavčič za inovativen cikel razstav v katerem svoj likovni izraz oblikuje z reciklirano rabo materialov iz narave, ki jo v njenih prostorskih postavitvah ne le vidimo temveč tudi otipamo in vonjamo.

Priznanje Ivane Kobilca za sopotnike in podpornike likovne in vizualne umetnosti, ki so s svojo dejavnostjo pomembno pripomogli k delovanju in kakovosti področja in niso člani DLUL.

Prejemniki:

2018 Katerina Mirović za kuratorsko, uredniško in producentsko delo

2019 Piera Ravnikar za odločilen prispevek k razvoju, predstavitvi in uveljavitvi umetniške scene v Ljubljani in širšem mednarodnem okolju

2020 Petja Grafenauer za impresiven seznam kuriranih razstav, strokovnih besedil, urednikovanj ter nesebično podporo umetnicam in umetnikom.

2021 Aljoša Abrahamsberg za ažurno spremljanje in dokumentiranje sodobne umetnosti s katerim informira in predstavlja zgodbe njenih številnih akterk in akterjev.