Bojan Bensa: DOTIKI BARVE 1983-2016

Predstavitev dobrih treh desetletij intenzivnega razmišljanja Bojana Bense o vrednosti in pomenu slike tudi še danes, ko jo globalizacijska digitalizacija skoraj zanika, zahteva zagotovo poseben ustvarjalni napor. Specifično barvita retorika Bojana Bense se odpira, posveča dejanju glorifikacije izbranega prostora, kraja nastanka. Bensov genius loci je namreč Goriška…Ali najde slikar svoj odgovor v sodobnosti, v kateri se sicer človeški rod počuti večkrat brez moči, da bi se odzval jasno in glasno, da bi se vključil v dialog, pa tega, kot da ne zmore? Ali je njegovo zatočišče njegova umetnost, so to njegovi ciklusi Glave, Živali, Borci, Otroci, ki jih prepušča v nekem čudnem nelagodju? Kaj vse slutimo za slikarjevimi prispodobami? Se nam zdi, da se tudi ta njegova žareča barvitost, ki se slikarju in seveda tudi nam odziva na poseben, poimenujmo ga pomenljivo osupljiv način? Kot da je Bensa v nekem smislu dedič gauguinovskega pigmenta, pri čemer se zagotovo ne prepušča romantičnemu razpoloženju, temveč si utira pot kot borec: veščina giba roke (prijema, zamaha, zasuka) in nog po prostoru zagotavlja tudi do skrajnosti popolno uravnoteženost duha…

Iz teksta ob otvoritvi pregledne razstave v Cormonsu (november 2016).

Aleksander Bassin

Bojan Bensa (1956, Ljubljana) je leta 1980 diplomiral slikarstvo na ljubljanski Likovni Akademiji, kjer je 1983 dokončal tudi magisterij. Ima status samostojnega likovnega umetnika. Študijsko se je izpopolnjeval tudi v tujini – Francija, Pariz, 1994 in Nemčija, Berlin 2003.Za svoje delo je prejel številna priznanja doma kot tudi v tujini. Leta 2014 je dobil nagrado Majski salon, ki ga podeljuje združenje slovenskih likovnih umetnikov.

Japonska kultura, umetnost in zgodovina je nekaj kar umetnika privlači že od leta 1973, ko se je začel ukvarjati z borilnimi veščinami (Marshal art), tako, da je POT (DO) kot esenca bivanjskosti veščine velikokrat vtkana v njegovo slikarsko ustvarjalnost. Je mojster karateja, inštruktor in trener.

Morda vam bo všeč tudi...