Zdenko Huzjan, OKLEPNI ČAS / ARMOURED TIME, 16. 3.-17. 4. 2022

Zdenko Huzjan v izbranem slikarskem mediju, v navideznem brezprostorju niza sledi lastne preteklosti. Vanjo je ujet njegov navdih kot spomin na mladost ter tesnoba preteklega in sedanjega časa. Notranje »dogajanje«, njegov notranji izraz se manifestira kot razgrnjeno življenje sveta, kjer barva sledi lastnemu obstoju in minevanju.

Huzjan je figuralik, vendar je v nekaterih njegovih delih prostor slike stopnjevan in odet v krajino, kamor vzporedno naseli bodisi fantazijske bodisi na fizikalni osnovi zreducirana telesa in podobe. 

Prostor slike je obenem tudi slepeča svetloba, ki kliče v še neizrečeno, kjer je stik z robovi prostora izvzet in je skorajda hermetično zaprt. Kakor da gre za iskanje ravnotežja med sprejemanjem ravnotežja med neizbežnim koncem in še tihim upanjem v vztrajanju sveta, iz negotove sedanjosti v dihotomijo življenjskih izkušenj, ki nenehno niha med lepim in tragičnim. Kakor da gre za zamrznjen trenutek v premeni večnih sprememb.

Njegova, skorajda romantična manifestacija upodabljanja je navkljub votlemu pogledu v antropomorfnih obraznih podatkih in v temnih nanosih sprejemljiva kot nagib glave, kot nežen medsebojni dotik in v kritični drži kot zmaličen medsebojni odnos, ki ga kaže kot kritika časa, ki ga živi.

Huzjan se v prostoru slike odziva spontano, prepušča se spontani transformaciji upodabljanja, kjer si podoba sama oriše svojo lego in kjer je dinamika življenja zapredena v njenem lastnem krogotoku, v še neimenovani belini sveta.

Deja Bečaj

Morda vam bo všeč tudi...