Natečaj za sodelovanje na skupinski razstavi v sklopu DLUL

Natečaj za sodelovanje na skupinski razstavi v sklopu DLUL

Društvo likovnih umetnikov Ljubljana poziva vse svoje člane, da se prijavijo na interni natečaj za skupinsko razstavo z delovnim naslovom »Inside Out«.

Ta se bo odvijala med 4. junijem in 30. junijem 2013 v novih prostorih Galerije DLUL.

K sodelovanju vabljeni umetniki, člani DLUL, ki delujejo v mediju fotografije ali videa, lahko pa tudi v preostalih umetniških medijih in žanrih in se s svojim delom navezujejo na osrednjo tematiko razstave:

»Tematika skupinske razstave, ki se bo odvijala v sklopu mednarodnega festivala Fotonični trenutki – Mesec fotografije 2014, je ciljno posvečena izrazito marginalnim in očem širše javnosti pogosto skritim fenomenom sodobne evropske družbe. To je vprašanje statusa in življenjskih razmer spolnih delavk in delavcev, vprašanje odnosa dominantnih družbenih sfer do lastnega obrobja, vprašanje odnosa med javnim in zasebnim, na način prikazovanja motivov, ki so obicajno skriti očem širše javnosti. Iščemo torej umetniška dela, ki bodo fenomen prostitucije (ta je v številnih državah še vedno kriminalizirana) dokončno pripeljala v sfero javnega.«

Selektor razstave bo Miha Colner.

Zainteresirani kandidati se lahko prijavijo po pošti ali elektronski pošti; prijava mora obsegati:

  • biografijo avtorja in osebne podatke (naslov, e-pošta in GSM)
  • besedilo (vsebinski opis projekta) – do 2.000 znakov;
  • vizualno gradivo – dokumentacija (fotografije, video v nižji resoluciji); originalnih del ne sprejemamo in ne vračamo;
  • prijavitelj mora imeti poravnano članarino za tekoče leto;

Razstava se bo osredotočila na že narejena dela (ali nove produkcije, vendar DLUL ne pokriva produkcijskih stroškov), ki so nastala v obdobju preteklih desetih let, vendar sprejemamo tudi predloge starejših del, če le-ta odražajo omenjeno tematiko.

Posamezni avtor se lahko na razpis prijavi z več različnimi deli (vendar ne več kot tremi).

 

Prijave sprejemamo do 25.3. 2013 na spodnjih naslovih:
  • DLUL: info@dlul-drustvo.si
  • ali DLUL, Komenskega 8, 1000 Ljubljana
  • ali osebno v pisarni DLUL (pon. in sredo, od 9.00 do 12.00)

Prijave, ki bodo prispele po predpisanih rokih (email – do polnoči 25.3., ali po pošti do tega dne oziroma z datumom iz tega dne) ne bodo upoštevane.

 

Za dodatna vprašanja in pojasnila se obrnite na:

 

 

 

Morda vam bo všeč tudi...