Člani

Seznam članov društva

Trenutno je v društvu 360 samozaposlenih, zaposlenih in upokojenih likovnih umetnikov. Kandidati za članstvo se komisiji umetniškega sveta izkažejo z ustrezno izobrazbo likovne smeri, ter delom in uspešnostjo na lastnem področju. Aktivni član DLUL, ki je poravnal letno članarino društvu, ima možnost prijave na razpis za razstavljanje na skupinskih in samostojnih projektih (na različnih domačih in tujih razstaviščih).

Opomba: V seznamu so navedeni člani DLUL, ki imajo na društvu evidenčne liste;
člani, ki nimajo plačane članarine za tekoče leto,imajo status članstva v mirovanju; s plačano članarino za tekoče leto je članstvo aktivno.
Za slednja dva seznama je evidenca na DLUL.

Pristopna izjava ter pogoji članstva

Več informacij:

člane društva vabimo,da spremembe in naslove svojih spletnih predstavitev sporočijo na naslov: info@dlul-drustvo.si

A-I

A

Abram Uroš
Arizanović Antea
Atanasov Todorče
Avsenik Martin

 

B

Bac Drago
Badurina Lara
Bahovec Marina
Bajec Karmen
Bavčer Egon
Beja Boris
Begić Mirsad
Beličanska Iskra
Bensa Bojan
Berce Mitja
Berlec Alojz
Berlot Uršula
Bernard Emerik
Bernard Usenik Milena
Bernik Viktor
Berovič Marin
Bešker Zlatko
Beus Petar
Bezlaj Jiri
Bilač Neva
Blagotinšek Vesna
Blaž Brina Elizabeta
Bogataj Katja
Bogataj Rok
Bogovčič Ivan
Bole Dragomil
Boljka Miha
Bovcon Narvika
+ Bovhan Renata
Božič Andrej
Božič Darko
Braniselj Milena
Brezovnik Štefan
Brborovič Suzana
Bricelj Suzana
Bučar Dušan
+ Butina Marko

 

C

Carnelutti Nina
Cedilnik Daniel
Celestina Tjaša
Centa Jože
Cifrek Dragutin
+ Ciuha Jože
Churnosova Elena
Cotič Košnjek Suzana
Crnkovič Darko
Curk Franc
Cvetko Marjeta

 

Č

Čadež Lapajne Dragica
Čadež Vesna
Čavrk Muhamed
Čelhar Nina
Čeligoj Andreja
Černe Ikara
Černič Pretnar Mojca
Čerkez G. Tomšič Beatriz
Černač Janez
+ Černe Peter
Černič Pretnar Mojca
Čoh Zvonko
Čudovan Simona

 

D

Davitkova Erič Draga
Dekić Miloš
De Saint Picman Nora
Demšar Polona
Dimitrovski Bojana
Di Stefano Paride
Dobrila Jurij
Dokler Maja
+ Dolenc Anton
+ Dolenc Božidar
+ Dragan Ana Nuša
Dragan Srečo
Drinovec Boštjan
Drnovšek Vesna

 

E

Erič Milan
Erjavec Simona
Engelsberger Jure

 

F

Felicijan Artur
Fengušt Prebil Jure
Flis Jelka
Frelih Črtomir
Fugger Danilo

 

G

Gabrščik Boris
Gala Maša
Ganić Admir
Gatnik Kostja
+ Gerlovič Alenka
Geržina Andreja
Ginovska Aja Vesna
Girandon Andrej
Godec Schmidt Jelka
Godler Marjeta
+ Golob Zdenka
Gorenec Bojan
Gorinšek Josip
Gorjup Tomaž
Gorza Nataliya
Gošnik Godec Ančka
Gregorič Andreja
Gregorič Majda
Gregorčič Milena
Gruden Aleksandra

 

H

Heimer Eva
Heller Urša
Hahonin Sergej
Hlebš Vincenc
Hodin Mihail
Hribar Košmerl Anka
Hrovat Uroš
Hrovatič Stane
Hrup Anamari
Huzjan Ištvan Išt
Huzjan Zdenko

 

I

Inkret Lovro
Ivančič Taja

 

J-P

J

Jakimovska Rodič Svetlana
Jakopič – Kunaver Marta
Jakopič Marko
Jakša Lado
Jakše Jeršič Barbara
Jankovič Potočnik Aleksander
Jarc Evgenija
+ Jarm Stane
Jašarov Matija
Jazbec Karmen
Jazbec Maša
Jeklin Jolanda
Jenko Starič Marija
Jerčič Jakob Anja
Jeršič Stane
Jesih Duša
Juratovec Marco
Jurečič Boštjan
Jurkovšek Anže
Jurkovšek Barbara
Juvan Manica

 

K

Kafol Milena
Kajfež Ercegovič Dušanka
Kalaš Bogoslav
Kapus Sergej
Kardelj Janez
Karnar Lemesheva Maria
Kastelic Metka
Kavčič Boštjan
Kavčič Klemen
Kavčič Mateja
Ketiš Milan
Kirbiš Dušan
Klenovšek Musil Manica
Knez Mišo Janez
Knežević Stojan
Kobal Aleksij
Kočar Nina
Kočevar Anka
Koderman Alenka
Kofler Dunja
Kofol Ignac
Kokalj Denise
Kolarič Tomaž
+ Korbar Rajko
Korent Žiga
Korošec Paola
Košar Alja
+ Košnjek Borut
Kovačič Pšenica
+ Kovač Samo
+ Kovačič Bojan
Kovačič Janez
Kovačič Marko
Koželj Nina
Kracina Damijan
Kranjc Anja
+ Krajnc Milovan
Krajnc Slavko
Kralj Szomi Arven Šakti
+ Krašovec Metka
Kreigher Nevenka
Krese Bine
Kreš Miran
Križaj Torkar Brina
Križan O. Dominik
Krnc Gorazd
+ Krnaič Ernest-Enči
Kumer Jože
Kunaver Bojan

 

L

Lapajne Boštjan
Lapajne Čurin Nuša
Lašič Jože
Lavrenčič Miloš
Leben Vladimir
Lenarčič Jadran
Leskovar Drago
+ Lovak Darja
Lužar Aprilija

 

M

+ Maček France
Maher Polona
Majcen Irena
Makarovič Ksenija
Makše Roman
Makuc Stanislav
+ Makuc Vladimir
Mali Peter
Malidanov Dimitar
Manček Marjan
Marsič Cveto
Mavsar Bojan
Medjugorac Goran
Medved Marjeta
Medved Matija
Metlikovič Matej
Mervič Vanja
Mihelič Satler Marina
Miklavc Junoš
Miklavžin Anton
Miklič Perne Nevenka
Milharčič Tanja
Mirković Bratislav
Mitrevski Ivan
Mivšek Andrej
Močnik Ramovš Lucija
Modic Marko
Mrevlje Jaša
Mršnik Ivo
Mrva Blaž
Muc Dušan
Muhovič Jožef
+ Muster Miki
Novak Boštjan

 

O

Oblak Katja
Oblak Polde
Okorn Žiga
Omerzel Kiki
Omerzu Silvan
Omerzel Vujić Erika

 

P

Paič-Kveder Maja
Pajkanovič Dragan
Pahor Živa
Palmič Nives
Paternu Uroš
Pavlič Andrej
Pavlin Erika
Pečak-Trček Tamara
Pečanac Nedeljko
+ Pečar Borut
Peklaj Roman
Peklar Andreja
Pepelnak Metka
Perko Izidor Tomaž
Perpar Samo
Peterson Lenassi Eva
Petrič L. Eva
Pfeifer Jurij
Pinter Tihomir
Pirnat Janez
+ Planinc Štefan
Plavša Silvia
Plemenitaš Karel
Plesničar Boštjan
Plotajs Sicoe Silvester
Popovič Arc Silvije
Potočnik Uroš
Potokar Boštjan
Potrč Marjetica
Poznič Zoran
Prah Saša Annmarie
Prančič Ivo
Pregl Arjan
Prelog Marija
+ Preston Miroslav
Preželj Petra
Prodnik Miran
Prokofljev Boris
Pugelj Primož
Pungerčar Marija Mojca
Pušlar Milena
Putrih Tobias

 

R-Ž

R

+ Rauter Zelenko Sonja
+ Ravnikar Barbara
Rebec Matjaž
Rehar Žiga
Ribič Štefanec Nataša
Rozman Drago Vit
Rus Gašper
Rus Marija
Rusjan Rene

 

S

Sadar Breznik Marjetica
Samarin Jasna
Samec Jur
+ Schmidt Matjaž
+ Sedej, ml. Maksim
Segulin-Ciglenečki Nataša
Seifert Tone
Sekulič Mojca
Semolič Sore Mirjam
Sever Maja
Sever Brane
Simčič Branko
Simić Zagorka
Simon Apolonija
Skaberne Saba
Skočir Rudolf
Skušek Nik Anikis
Slana France
Slavec Darko
Slekovec Roman
Smerdu Katja
Smerdu Mojca
Smolnikar Jerneja
Smrekar Maja
Snoj Jošt
Solina Franc
Spacal Alenka
Spacal Jože
Spiller Teo
Srdić Zoran
Srna Andreja
Stančič Zora
Stanek Mitja
Stanković Vera
Stante Alenka Ana
Starec Sebastjan
+ Stegovec Tinca
Stepančič Dobrila Blanka
Stermitz Evelin
Stjepić Vlado
Stojanovska Malahova Galina
Stopar Damjana
Stupica Marlenka
Sturm Breda
Svetek Božidar

 

Š

Šalamun Ana
Šefran Gorazd
+Šibila Janez
Širca Brane
Škerl Peter
Šmid Aina
Šorli Puc Veselka
Šparovec Lučka
Špendl Irena
Špenko Tanja
Štoviček Vladimira
Šuc Simona
Šušnik Tugomir

 

T

Tahir Helena
Tajnik Stupar Nataša
Terstenjak Jovičič Vera
Toman Drinovec Urška
Toman Kracina Katarina
Torč Tadej
Tozon Tadej
Tönig Jože
Tratar Dare
Trkman Andreja
Tršar Dušan
+ Tršar Marijan Jožef

 

U

Uduč Andrej
Uršič Mira

 

V

Vahen Gorazd
Varl Petra
Vaupotič Aleš
Vidrgar Alenka
Vilar Matjaž
Vizjak Jana
Vogelnik Alenka
Volčanšek Kamila
+ Vončina Šegula Sonja
Vouk Karl
+ Vuković Momo
Vreček Ica
Vrezec Žarko
Vrščaj Jožef
+ Vrtačnik France

 

W

Wang Huiqin
+ Weber Tatjana
Wraber Meta

 

Z

Zadnikar Jure
Zajac-Slapničar Joanna
Zaplatil Boris
Zelenko Karel
Zelenko Mijatović Nina
Zlokarnik Mojca
Zorec Matej
+ Zornik Klavdij
Zupanc Klemen
Zupančič Dunja
Zupančič Mirjam
Zupančič Nika

 

Ž

Žajdela Hrovat Urša
Žbontar Danica
Železnikar Vinko
Žitnik Živa

Legenda:

+ pokojni član DLUL