Organizacijska struktura

Organizacijska struktura društva

Člani organov DLUL, izvoljeni na OZ, 6.3.2017

IZVRŠNI ODBOR:
 1. Mojca Zlokarnik, predsednica
 2. Mojca Smerdu, podpredsednica
 3. Bojan Bensa, član
 4. Arjan Pregl, član
 5. Zoran Srdić, član
UMETNIŠKI SVET:
 1. Aleksandra Saška Gruden, predsednica
 2. Vesna Blagotinšek
 3. Aleksij Kobal
 4. Teo Spiller
 5. Zora Stančič
NADZORNI ODBOR:
 1. Jurij Dobrila, predsednik
 2. Polona Demšar, članica
 3. Tanja Špenko, članica
ČASTNO RAZSODIŠČE:
 1. Paola Korošec
 2. Irena Majcen
 3. Alenka Vidrgar

 

Status DLUL

POVEZAVA DLUL – ZDSLU
Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) je pravna naslednica Društva slovenskih likovnih umetnikov (DSLU).

ZDSLU združuje naslednja regionalna društva:
 1. Društvo likovnih umetnikov Ljubljana (DLUL)
 2. Društvo likovnih umetnikov Maribor (DLULM)
 3. Društvo likovnih umetnikov Celje (DLUC)
 4. Društvo likovnih umetnikov Istre ( DLUI)
 5. Društvo likovnih umetnikov Kranj (DLULK)
 6. Društvo likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije ( DLUPP)
 7. Društvo likovnih umetnikov Severne Primorske (DLUSP)
 8. Društvo likovnih umetnikov Škofja Loka (DLUŠK)

Društva so enakopravni člani ZDSLU. Zveza združuje društva na republiški ravni in pripravlja projekte, ki jih financira MINISTRSTVO ZA KULTURO RS.

DLUL je področno društvo, ki združuje posamezne likovne umetnike in pripravlja projekte, ki jih financira MESTNA OBČINA LJUBLJANA (MOL).