Članstvo DLUL

Pogoji za sprejem v DLUL:

 

Vloga mora vsebovati :

  • izpolnjeno pristopno izjavo (.doc) / evidenčni list in 2 osebni fotografiji
  • potrdilo o plačani prijavnini
  • izkaz strokovne usposobljenosti: kopija diplome / spričevala
  • izkaz likovne dejavnosti:
    • dokumentacija desetih likovnih del (originalna dela ali kvalitetne fotografije del v analogni ali digitalni obliki) in
    • katalog / zloženka / list najmanj ene samostojne ali selekcionirane skupinske javne razstave ali ena ilustrirana publikacija v slovenskem jeziku (leposlovna / poljudnoznanstvena / strip) ali dokumentacija ene samostojne javne predstavitve na področju lastne umetniške prakse ali smiselno ustrezna dokumentacija glede na področje likovne dejavnosti. Priporočeno je, da kandidat k vlogi priloži strokovna vrednotenja v obliki recenzij, kritik ipd.

O sprejemu kandidatov, ki izpolnjujejo navedene pogoje odloča US DLUL 2x letno – in obravnava vse vloge, ki so prispele do vključno 15. marca in 15. septembra tekočega leta.

Pri presojanju o kandidaturi je odločilno samostojno, ustvarjalno in kakovostno likovno delovanje. O sprejemu novih članov društvo obvesti kandidate in ZDSLU ter ji odda kopije evidenčnih listov novih članov društva.

Predsednica Umetniškega sveta DLUL,
Aleksandra Gruden

Društvo deluje v skladu s Statut DLUL.

 Podatki za plačilo članarine:

Letna članarina znaša 40,00 EUR.

namen: plačilo prijavnine ime in priimek

znesek: 40 €

BIC banke: LJBASI2X

IBAN: SI56 0222 2001 6333 981

sklic: NRC

ime, naslov prejemnika: Društvo likovnih umetnikov Ljubljana, Breg 22

 

Vlogo za članstvo lahko oddate na sedežu društva DLUL na naslovu Breg 22 v Ljubljani (tiskano, na ključku, cedeju..),

po navadni ali elektronski pošti (info@dlul-drustvo.si).

 

Uradne ure:

ponedeljek in sreda: 10.00-14.00

 

Naši člani imajo s člansko izkaznico

BREZPLAČEN VSTOP

Galerija Božidar Jakac  Pilonova galerija Galerija Murska Sobota Belokranjski muzej Mestni muzej Idrija Tržiški muzej Muzej novejše zgodovine Celje Narodna galerija Slovenski gledališki inštitut Zasavski muzej Trbovlje Muzej Velenje Slovenski šolski muzej Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenski etnografski muzej Moderna galerija Muzej sodobne umetnosti Metelkova Pokrajinski muzej Ptuj Ormož

UGODNOSTI Pokrajinski muzej Celje (50 % cenejša karta) 2,5 EUR