ZBIRADEJNICA 2016 Saba Skaberne in Aleksandra Saška Gruden 20.1. – 7.2.2016 Galerija DLUL

ZBIRADEJNICA 2016 Saba Skaberne in Aleksandra Saška Gruden 20.1. – 7.2.2016 Galerija DLUL

 

Zbiradejnica 2016 vabi k ustvarjanju, izražanju mnenj, izmenjavi stališč, k sproščenemu druženju v galerijskih prostorih. S projektom umetnici Aleksandra Saška Gruden in Saba Skaberne udejanjata še eno v nizu prostorskih postavitev, ki ob lokacijski, situacijski, in estetski vrednosti izpostavlja obiskovalce, publiko. Le ta je v središču pozornosti projekta, ki je usmerjen v mesto Ljubljana ter tukaj živeče, kakor tudi začasne obiskovalce. Projekt prepleta kiparske, prostorske elemente in dogodek, slednjega predvsem z neposrednim vključevanjem publike ter sproti nastajajočih konkretnih reakcij posameznikov. Uresničuje raznolike priložnosti za pridobitev odzivov – želja, stališč, spominov ljudi, a hkrati kreira vzpodbudno okolje, ki naj bi podrezalo v ustvarjalnostni potencial. Zbiradejnica je pomembna kot preliminarni skupnostni projekt. Četudi ne izhaja iz namere oblikovanja skupnosti, pa vendarle vzpostavlja pogoje, s katerimi bi lahko pričela nastajati, čeravno povsem začasna. Ustvarja namreč okoliščine za vznik empatije, so- čutja, zanimanja za sočloveka in samega sebe – izmenjavo med tabo in mano. Z obi- čajnimi osebnimi in družbenimi temami, problematizacijo aktualnih bivanjskih pogojev ter ob vzpodbudi k artikulaciji in formulaciji le teh v pisni obliki umetnici ogovarjata posameznika, usmerjata ga v njega samega in k drugemu. Zbrani zapisi, fotografije, risbe, predmeti pa so v nadaljevanju razstavljeni. Pojavnost Zbiradejnic spomni na stenčas, na svojstveno, intimnejšo obliko objavljanja sporočil v javnih prostorih, na skupnostni medij, ad-hoc komunikacijske površine, ki za učinkovitost potrebujejo spontanost, hitre odzive in sproščenost. Čeravno je večji del sprotne vsebine odzivov obiskovalcev v procesu zbiranja očem še prikrit, liste papirja običajno pač prepognemo in s tem vsebino skrijemo pred pogledi, prosojnost nabiralnikov vendarle dovoljuje vpogled. Zbiralniki in pripadajoče razstave so svojevrstni družbeno-družabni prostori dajanja in jemanja – daš svoje misli in podobe, s seboj odneseš misli in izkušnje soljudi. Projekt Zbiradejnica ima že več kot desetletno zgodovino. Aleksandra Saška Gruden je leta 2004 v kartonastih škatlah, “zbiraboksih”, umeščenih v Mariboru v knjižnici, na mestni občini in drugod ljudi pozivala, da prispevajo spomine veselih trenutkov – fotografije zabav, praznovanj, izletov. Leta 2005 je meščane pozivala, da z risbo, izjavo, s predmetom artikulirajo svoje želje. Nagovor ljudem je bil neposreden in izzivalen: Kaj si želim? Vprašanje je bilo preko obrata ti-jaz postavljeno neposredno k človeku samemu, kakor da si vprašanje posameznik zastavlja sam. V letu 2005 je umetnico zanimalo naslednje: “Kaj bi spremenili v svoji okolici oziroma pri sebi!” Tri ključne perspektive pozornosti – spomin / želja / sprememba – prepletajo tri čase: prihodost / sedanjost / preteklost. V letu 2012 je skupaj s Sabo Skaberne in arhitektom Urbanom Jeriho projekt nadgradila. Na ostanke mestnega zidu ob Čeligijevem stolpu so umestili niz 55 prosojnih nabiralnikov z raznolikimi “vsebinskimi naslovniki”. Poleti leta 2015 je Aleksandra Saška Gruden v okviru dogajanja Umetnost na ulici uporabila pet zbiralnikov in v kratko odmerjenem času popoldneva zbirala odzive mimoidočih. Zbiradejnica 2016 ob svojem aktivnem, sodelovalnem delu razstavlja tudi izbor gradiva preteklih realizacij. S tem razgrinja načine vključevanja publike ter predstavlja sledi neposrednega odzivanja, običajno posredovanega s pisalom in papirjem. V digitaliziranem vsakdanu papir učinkuje vsaj nekoliko anahrono, a v resnici aktivneje angažira ljudi, zahteva telesni odziv. Kar bi s pomočjo elektronske tablice nekdo posredoval skoraj povsem anonimno, gesta telesa ojača in naredi bolj osebno, poudarjeno – lastnoročna pisava in risba puščata drugačno sled kot generičnost ekrana.

Petra Kapš

 

 SABA  SKABERNE 

Rojena leta 1962 v Ljubljani. Leta 1986 diplomirala iz smeri kiparstva  pri profesorju Slavku Tihcu. Od leta 1987 deluje kot svobodna umetnica in je član društva slovenskih likovnih umetnikov ter DLUL, član kluba kiparjev pri zavodu za kiparstvo ter od leta 2012 še članica DOS (društva slovenskih oblikovalcev).

V letih med 1995 in 2000 je aktivno sodelovala v neodvisni kiparski skupini Voda&Kipi. V svojem ustvarjalnem opusu se ukvarja z malo plastiko, portretom, ambientalnimi  ter  site-specific postavitvami,  zadnja leta  pa se intenzivno posveča oblikovanju  iz  polsti (»soft sculpture«). Ukvarjala  se je tudi z izdelavo gledaliških kostumov in rekvizitov, oblikovanjem naslovnic zgoščenk…  občasno deluje kot vodja umetniških  in kreativnih delavnic . V letih 2008-2012 pa je tudi poučevala predmet kiparstva na šoli za uporabno umetnost  Famul  Stuart v Ljubljani .

Do sedaj je imela 40 samostojnih razstav in sodelovala na več kot 60. skupinskih razstavah in projektih , za svoja dela pa prejela  5 nagrad. V letih med 2003 in 2008 je živela in ustvarjala v Perthu v Zahodni Avstraliji, od leta 2008  pa spet živi  in ustvarja v Ljubljani.

saba.skaberne@gmail.com

www.sabaskaberne.blogspot.com

 

 

ALEKSANDRA SAŠKA GRUDEN

je rojena v Mariboru. Študirala je na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru in leta 2002 absolvira pri prof. Luju Vodopivcu (Jože Barši in Bojana Kunst) na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, smer kiparstvo. Od leta 2006 ima status in deluje kot samostojna ustvarjalka na področju kulture. Leta 2003 je postala članica Drštva likovnih umetnikov Ljubljana. Pripravlja projekte na področjih kiparstva, video instalacije in performansa. Od leta 1999 predstavlja svoje delo na številnih samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini. Med leti 2003 in 2013 je poučevala na Šoli za uporabno umetnost Famul Stuart v Ljubljani (kiparstvo). Bila je vodja umetniških simpozijev v Bašaniji, na Hrvaškem ter razstavnih programov Video večerja in Inkubator IZLOŽBA pri  Kulturnem Inkubatorju, MKC Maribor.

Dve leti (2010-12) je bila vodja programa Mobilne predstavitve v sklopu Mednarodnega festivala računalniških umetnosti (MFRU), Maribor, ter 2013 vodja VITRINE pri Centralni postaji; zavod UHO_OKO. Je tudi sodelavka Zavoda GULAG, Ljubljana.

saska.gruden@gmail.com

aleksandrasaskagruden.blogspot.si

 

 

Morda vam bo všeč tudi...