Dušan Kirbiš: FONS OPUS

DUŠAN KIRBIŠ

Fons Opus

7. februar do 31. marec 2019

Kazemate na Ljubljanskem gradu

Za slikarstvo Dušana Kirbiša je značilna refleksija o aktualni »fenomenologiji« podob in razmislek o sliki kot o kulturnem in materialnem proizvodu.

V zadnjem času je v svojem delu v ospredje postavil odnos med sliko in podobo oziroma dialog med njuno materialno soodvisnostjo in konceptualno razliko. Kirbiš se slikarsko odmika tako od ekspresivne avtopoetike kot od kontekstualizacije slike v relaciji do drugih podobotvornih sfer, recimo medijske kulture in tehnološko generiranih podob. Namesto tega ga zanimajo minimalni pogoji, ki, kot pravi, »mentalnemu slikovnemu polju podelijo status podobe«, ki je avtonomna in obenem brez ideoloških pretenzij o statusu slikarstva. Svojo idejo raziskuje s popredmetenimi podobami oziroma »ploščatimi objekti«, s katerimi poskuša rekonstruirati meta status podobe − torej idejo podobe kot odprte forme, skozi katero se pretakajo raznovrstne projekcije, ki se izkristalizirajo med mislečim in čutečim polom, med razumom in intuicijo.

Nadja Gnamuš

 

Morda vam bo všeč tudi...