OBVESTILO ČLANOM DLUL – RAZSTAVA “Kabinetna razprodaja”