Mirjana Batinić / Lavoslava Benčič, ODSOTNOST / SPEKULATIVNI HIBRIDI, 16. 2.-6. 3. 2022

Narava in človek kohabitirata in sta v odnosu soodvisnosti. Tako kot sta pomembna vpliv in način delovanja človeka za ohranjanje biotske pestrosti, je ključna narava in njena biotska pestrost za obstoj človeka. Človek kot nedvomno najbolj razvita vrsta in zato na vrhu prehranjevalne verige, je in bo vedno ostal del narave. Po drugi strani pa se je dobro zavedati, da bi narava s svojimi posameznimi deli obstajala tudi, če človeka ne bi bilo. Človek brez narave pa tega ni zmožen.
To so tematska izhodišča pričujoče razstave dela dveh umetnic, ki se napajata v različnih bivanjskih in družbenih izkušnjah, vendar se ukvarjata s podobnimi okoljsko naravnanimi vprašanji. Obravnavata jih skozi različne vizualne izraze, lahko bi rekli celo nasprotne, vendar iz vsebinskih vidikov, ki se med seboj dopolnjujejo in nadgrajujejo. Nagovarjata tisti del v človeku (gledalcu), ki se čuti in se bo vedno čutil kot del narave.
(iz besedila k razstavi)

Morda vam bo všeč tudi...