Razpis za Jakopičevo nagrado

RAZPIS ZA JAKOPIČEVO NAGRADO
Na osnovi Pravilnika o podeljevanju Jakopičeve nagrade, Jakopičevih priznanj in Jakopičeve nagrade za življenjsko delo,
sprejetega 2. 2. 2012, ki ga je sprejel Odbor za podelitev Jakopičeve nagrade in potrdil Umetniški svet ZDSLU objavljamo

Razpis za nagrado in za priznanji Riharda Jakopiča 2016.

Odbor za nagrado Riharda Jakopiča bo upošteval vse predloge, ki bodo vsebovali strokovno dokumentacijo in utemeljitev ter
bodo vključno do 1. 3. 2016 prispeli na naslov: ZDSLU, Komenskega 8, 1000 LJUBLJANA, z oznako »Odbor za podelitev nagrade
Riharda Jakopiča 2016″.

http://www.zdslu.si/razstave-in-obvestila/obvestila/
https://www.facebook.com/ZDSLU/

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.